Moja Istra
Cvergla blog
Arhiva
Moja e-mail adresa:
Blog
subota, rujan 30, 2017

Vozite li cestom od Buja prema Grožnjanu naići ćete na Triban, malo mjesto uglavnom sačuvane istarske arhitekture. Današnje mjesto nastalo je u 15.st. U blizini se nalazi Krog, ostaci prapovijesne gradine.

Triban je doživio svoj vrhunac u doba Parenzane, željezničke pruge koja je prolazila ispod mjesta, a omogućavala je stanovnicima kraja prodaju njihovih proizvoda u drugim djelovima Istre te u Kopru i Trstu.

Zadnji put je vlak prošao ovom trasom 31. kolovoza 1935. Uz dio pruge između ovog mjestašca i Grožnjana vezana je najveća nesreća u povijesti Parenzane.  22. lipnja 1917. vlak je kliznuo iz tračnica i prevrnuo se. Mada točan uzrok nesreće nije poznat pričalo se da su je uzrokovali ruski ratni zarobljenici koji su morali raditi na pruzi.

U mjestu je crkva Sv. Jurja sa zvonikom, sagrađena na mjestu starije crkve u 18.st. Na istom mjestu stajala je starija crkvica iz 17.st. Zvonik je sagrađen naknadno, tek 1872.

Uz ime „Triban“ vezana je i jedna legenda. Legenda kaže da su na područje Tribana došli Slaveni. Kako je kraj bio pust, a zemlja plodna Slaveni su zaključili: Mi tribamo dobru zemlju“ i ostali. Legendu je zabilježila Maja Bošković Stulli u knjizi „Istarske narodne priče“.

Izvor: Zataj(e)na Istra (Srđa Orbanić, Aleksandar Žigant)

swirl @ 18:42 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, kolovoz 15, 2017U Oprtlju se na nekoliko mjesta nalaze glagoljaški grafiti. U crkvi Sv. Marije nalaze se tri grafita. Najstariji glasi „Beli dan“, a napisan je 1471. godine. Druga dva su nastala 1534. i 1537., upisani su na freski na haljinama apostola. Prvi glasi: „Ki umočit sa mnoju u solilo ruku ta ne predast. Sie pisah žakn Ekov kada stah na Šterni“. Drugi glasi: „To pisah ja pre Matej Gobo iz Šterne kad tu biše....“

Kada se krene od Oprtlja prema Livadama prolazite blizu crkvice Sv. Silvestra gdje je nekoliko grafita. Grafiti su i u crkvici Sv. Jelene.

Crkvica Sv. Petra na Momjanštini također je vrijedan spomenik kulture, zbog sačuvanih fresaka, ali i niza grafita, nekih šaljivih, nekih kojima su zabilježena neka lokalna zbivanja, pa čak je upisano i da je pao snijeg...

Glagoljski natpisi postoje u crkvi u Materadi (do danas sačuvana dva glagoljaška natpisa od ukupno četiri), u crkvi u Šterni (uklesana imena plovana Jerolima i državnika Mohora) te u Čepiću (natpis „Pre Stipan reče prvu misu“ iz 1551.).

Osim toga glagoljicom je vođeno niz matičnih knjiga u 17. i 18.st., sveukupno se računa da postoji oko 2000 stranica upisanih glagoljicom s ovog područja.

Izvor: Istarska Danica 2010. 

Slika: pogled iz Oprtlja

swirl @ 11:04 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, veljača 23, 2017Kada vozite sjevernom Istrom od crkve u Šterni prema Čepiću, iza crkve je uska cestica koja vas vodi na vrh brežuljka ponad Šterne. Tu je groblje i crkvica Sv. Kancijana. Crkvica je romanička, obnovljena je u 18.st. i produžena krajem 19.st. Možete vidjeti u blizini i laporske dine, prisutne na nekoliko lokacija u Istri.

Izvor: Zataj(e)na Istra (Srđa Orbanić, Aleksandar Žigant)

swirl @ 22:27 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, veljača 5, 2017Vrlo blizu granici sa Slovenijom nalazi se Merišće. Kada dođete u Buje, skrenete za Kremenje pa vozite prema Momjanu i vidjeti ćete uskoro znak za skretanje u Merišće. Nalazi se na susjednom brdašcu od Momjana pa ćete, šečući bijelom cestom do grobljanske crkve, s lijeve strane vidjeti Momjan i ruševine njegovog dvorca (slika dolje). S desne strane imate pogled na Sloveniju. U blizini je i spilja Cingarela.

Pisani najstariji trag o Merišću datira iz 1035. kada se spominje u povelji cara Konrada II. Spominje se pod nazivom Villa Maurica. Na groblju je crkva Svetog Ivana Krstitelja. Prema Oskorušicama je crkva Sv. Jurja. Ova se crkvica spominje još u Valierovoj vizitaciji iz 1580. pa je godina koja je upisana na vratima (1785.) očito godina kada se vršila neka obnova crkve.

Cijeli ovaj predio idealan je za bicikliste. Cestice su asfaltirane, no s malo prometa, a svako malo mjesto ima neku svoju priču.

Izvor: Zataj(e)na Istra (Srđa Orbanić, Aleksandar Žigant)
swirl @ 12:17 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
subota, prosinac 10, 2016To je još jedno malo mjesto na sjeveru Istre, blizu granice sa Slovenijom. Selo je nastalo na istom mjestu gdje je u prapovijesti postojala gradina. Po nizu nalaza datiranih u antiku kraj je bio naseljen i u tom razdoblju. Najstariji zapis o mjestu datira u 1035. kada ga spominje povelja cara Konrada II pod nazivom Warda.

Selom dominira crkva Svetog Jakova. Njezin samostalni zvonik govori o tome da je crkva očito imala i obrambenu ulogu. Između Briča i Brda je groblje i crkvica Svete Marije Magdalene.

Izvor: Zataj(e)na Istra (Srđa Orbanić, Aleksandar Žigant)

swirl @ 15:56 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
četvrtak, veljača 17, 2011

Na Argilli, potoku koji teče ispod momjanskog kaštela (link) nekada se nalazilo čak 9 mlinova. Dok je dio njih prestao raditi u 19.st., dio je marljivo mljeo još i u prvoj polovici 20.st. Posljednji je mlin zatvoren 1965. godine.

Argilla je pritoka Dragonje. Potok izvire pod selom Brdo. Kada ima puno vode na njemu je veliki slap zvan Cingarela (Zingarella). Neki tvrde da je to najveći istarski slap, no moram priznati da sam već za nekoliko istarskih slapova pročitala da su najveći... pa više nemam pojma koji je najveći, a koji nije. U blizini potoka je i pećina Cingarela (Ciganska pećina) u kojoj su nađeni ostaci života iz pretpovijesti. Spilja je istražena 1953. kada je utvrđeno da je bila naseljena u neolitiku, eneolitiku, brončanom dobu, ali i u vrijeme antičkog Rima. Iz toga razdoblja otkriveno je niz keramičkih nalaza (5., 6. i 7.st.)

U ovom su kraju nađeni nalazi o nekoliko gradina, naselja iz razdoblja pred dolazak Rimljana.

Izvor: Pod starim voltama (Daniel Načinović, Eduard Strenja)

swirl @ 11:05 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
četvrtak, svibanj 13, 2010


U starim dokumentima Kaštel se pojavljivao pod nazivom Castrum Veneris. Jedno od tumačenja ovog naziva je i ono koje spominje mogućnost da je u antici, na vrhu brežuljka gdje je danas stara jezgra Kaštela, postojao hram posvećen Veneri, božici ljepote i ljubavi. 

Danas je gotovo nezamislivo da se u ranom srednjem vijeku Kaštel nazivao i Porto Venere. Naime, u antičko je doba more, danas poprilično udaljeno od padina ovog brežuljka, oplakivalo ove padine. Navodno su se još u 19.st. na stijenama brežuljka vidjeli ostaci vezova za plovila. (na slici, nažalost ne naročitoj jer je bilo loše vrijeme vidi se udaljenost mora od Kaštela)

Izvor: Korijeni istarskih gradova, Just Ivetac 

swirl @ 19:42 |Komentiraj | Komentari: 5 | Prikaži komentare
subota, travanj 24, 2010
Vozite li od Buja prema Sloveniji dolazite do Kaštela, malog mjesta s novijim kućama. Kada pomislite da ste prošli mjesto, na nizbrdici prema Sloveniji s desne se  strane nalazi crkva Sv. Sabe s grobljem. Crkva je sagrađena na mjestu starije 1869. godine, a ima nekoliko vrlo vrijednih kipova kao i propovjedaonicu. Pokraj crkve započinje strma uska makadamska cestica kojom dolazite do stare jezgre Kaštela odnosno nekadašnjeg kaštela koji je ovdje postojao.
Kaštel je nastao na mjestu prethistorijske gradine. U prilog tome svjedoči otkrivena nekropola iz razdoblja od 8. do 6. st. p.n.e. Ne zna se je li ovdje postojalo naselje od tada pa sve do do 11.st. Ipak, u nekoj je fazi naselje nastalo jer ga povjesna dokumentacija spominje 1064. godine. Nemirnu prošlost Istre dijeli i kaštel (dvorac) koji je stradavao u raznim ratovima, malo u sukobu patrijarha s Austrijom, pa u sukobima s Mlečanima. U duhu s novijim zbivanjima oko pripadnosti cijelog ovog područja naravno da su se prepucavali i Buje i Piran.
Danas se ostaci nekadašnjeg kaštela naziru tek na vrhu brežuljka. Tamo gdje se nalazi mala kapelica, na ulazu u kompleks kojeg danas čini nekoliko kuća, nalazila su se vrata u kaštel. Dio kuća se danas obnavlja, a pogled je savršen. Na žalost dan kada sam ja posjetila Kaštel nije bio baš idealan, pa ni vidljivost nije bila savršena. Inače, na dnu makadamske cestice kojom se penjete u Kaštel dočekala me mirna kujica crne boje. No odmah je iz pravca stigao Buja njezin vlasnik, stariji gospodin na biciklu, kojeg kujica uvijek čeka na ovom mjestu. Simpatični gospodin i njegova kujica jedini su stalni stanovnici ove stare jezgre Kaštela.
Izvor: Istarska enciklopedija

Pogledati komentare od 05. svibnja.
swirl @ 16:19 |Komentiraj | Komentari: 6 | Prikaži komentare
subota, ožujak 15, 2008
I Buje je nastalo na mjestu prethistorijske gradine. No prvi pisani trag o njegovom postojanju datira iz 1102. (darovnica Weimara II oglejskim patrijarsima). Zabilježen je pod nazivom «Castrum Bulge».
Postoji nekoliko teorija kako je uopće nastao naziv Buje, od toga da su takav naziv dala neka istarska plemena, preko verzije da je riječ o nazivu koji je nastao pod rimljanima, ali postoji i jedna legenda o nazivu Buja. Legendu je zabilježio u 18.st. novigradski biskup Tomassini. 
Po njegovim zabilješkama dalo bi se zaključiti ovako: u bijegu pred neprijateljima grupa Slavena dolazi na područje današnjeg Buja i zaključuje kako je «tote bolje stati» (stati = ostati), a iz toga «bolje» nastao je naziv Buje.
Zidine grada srušene su u srednjem vijeku, ali i opet obnovljene te pojačane s obrambenim kulama u razdoblju od 15. do početka 17.st.
Izvor: Korijeni istarskih gradova, Just Ivetac
swirl @ 17:15 |Komentiraj | Komentari: 7 | Prikaži komentare
subota, prosinac 1, 2007
swirl @ 14:41 |Komentiraj | Komentari: 8 | Prikaži komentare
srijeda, studeni 28, 2007
 
Van starog dijela Buja sagrađena je vrlo lijepa crkva Sv. Marije. U crkvi se čuva gotički drveni kip. Uz lokaciju crkve i njezin kip vezana je pučka predaja. 
Po pričama naših starih, stanovnici grada već su isplanirani gdje će se sagraditi ova crkva, a prije početka gradnje nabavili su kip Bogorodice. Iznenada, preko noći, kip je nestao s mjesta gdje je pohranjen, a pojavio se drugi dan upravo na ovom mjestu. Pa priča kaže kako se odustalo od prethodne lokacije i crkvu sagradilo ovdje, na mjestu gdje je «osvanuo» kip.
Ispred crkve nalazi se vidikovac s još jednim od nezaboravnih pogleda na Istru.

Obavezno pročitajte komentare ispod ovog teksta. U komentarima obratite pažnju na one koje je napisao Alberi. Postoje dva komentara od Alberija, stariji koji govori o narodnoj predaji bujaca, noviji koji govori o tome kako je to Alberi saznao. Alberi pritom čak spominje i župne knjige kao izvor. U svakom slučaju za ljubitelje ovakvih priča i crtica iz istarske povijesti vrijedan "kolačić". Hvala Alberi
swirl @ 18:12 |Komentiraj | Komentari: 9 | Prikaži komentare
utorak, studeni 27, 2007
Na području Bujštine još iz doba prethistorije postojala su stara naselja, gradine kojih je bilo dvadesetak. Neke gradine su «preživjele» i do danas, Buje, Kaštel, Momjan.
Unutar gradskih zidina na središnjem trgu izgrađena je u 16.st. župna crkva Sv. Servola. Prvo je izgrađena kao trobrodna da bi kasnijim preuređenjem u 18.st. preinačena u jednobrodnu. U crkvi se čuvaju vrijedni drveni kipovi Bogorodice s djetetom iz 14. i 15.st. Zvonik je sagrađen u 16.st. Izgleda da je crkva sagrađena na mjestu gdje je postojao antički hram. Naime, u crkvu su ugrađeni mnogobrojni djelovi koji se mogu povezati s antičkim hramovima, djelovi stupova i stela, antičkih natpisa.... Na fasadi je ugrađena i nadgrobna stela braće Valeri.
I na koncu mogu reći da Buje imaju i pohvalnu stranicu na web-u (http://www.buje.hr/).
 
Nadgrobna stela braće Valeri vidi se na slici gore lijevo
swirl @ 18:09 |Komentiraj | Komentari: 11 | Prikaži komentare
nedjelja, prosinac 10, 2006

Pet kilometara od Buja, a samo tri od slovenske granice nalazi se Momjan. Kao i niz drugih istarskih gradića i Momjan ima svoj kaštel. Zapravo Momjan čine njegov gornji i donji dio. U gornjem se nalazi crkva Svetog Martina izgrađena u 15. stoljeću, dok je u donjem dijelu Momjanski kaštel.
Interesantno je da sam Momjanski kaštel, ma koliko god bio impresivan, baš i nije zastupljen u literaturi. Ovo nije samo činjenica koju sam pročitala nego i moj osobni zaključak nakon listanja knjiga kod kuće i surfanja internetom. Jedine podatke i opet sam našla u "Vilinskoj Istri" i "Korijenima istarskih gradova".
Dok se sam Momjan spominje prvi put 1035. godine, Momjanski kaštel se u literaturi spominje 1234. godine. Kao njegov tadašnji vlasnik spominje se Dominus Wosalcus de Mimilano. Izgleda da je sam kaštel upravo ovih godina i izgrađen. 
Vlasništvo nad kaštelom i opet se mijenja kroz povijest, a 1548. godine kupuje ga Simone Rota iz Bergama. Pripadnici ove obitelji živjeli su u Momjanu do 19. stoljeća.
U burnoj prošlosti kaštela i opet su padale glave, a činjenice nam pokazuju da su svi neprijatelji momjanskih gospodara (od prvog vlasnika, Wosalcusa, pa preko Vicarda de Mimilanisa, Bianchina, ...) i sami stradavali ili nestajali (primjer naveden kod Kosmatog kaštela je ubojstvo Bianchina de Momiana 1274. godine (ubio ga je Henrik od Pietrapelose), a Henrika za odmazdu ubija obitelj žrtve).


Sam kaštel nepravilnog je oblika, jednostavno je pratio oblik hridine na kojoj je izgrađen. Prije je imao 4 četverokutne kule, od kojih je danas jedna gotovo cijela. Prilaz kaštelu prije je osiguravao drveni , kasnije kameni most. Tragovi kamenog mosta još su i danas vidljivi.

Link na Virtual Istra (Momjan)


swirl @ 19:04 |Komentiraj | Komentari: 8 | Prikaži komentare