Moja Istra
Cvergla blog
Arhiva
Moja e-mail adresa:
Blog
četvrtak, kolovoz 31, 2017

Nekada je u Istri postojao veliki broj mlinova. Jedan od najbolje sačuvanih je onaj u Kotlima, potpuno renoviran. Manje više sam, za sve djelove Istre, pronašla podatke o nestajanju mlinova, pa tako i za područje današnje općine Lupoglav.

Prvi dokument o mlinovima na ovom području sačuvan je iz 1498. godine. Riječ je o jednom mlinu koji se nalazio kod Boljuna. Urbar iz 1573. godine spominje 4 mlina; u Gorenjoj Vasi, Lesišćini i dva mlina u Dolenjoj Vasi. U samo nekoliko godina (do 1578.) broj mlinova raste na 16; od toga 7 je mlinova u Boljunu, a 9 u mjestu Vranja.  Naseljavanje novih stanovnika u ovom je razdoblju znatno povećalo broj stanovnika na ovom području, ali i dalo gospodarski impuls koji je, između ostaloga, vidljiv i po broju mlinova.

Godine 1597. postojalo je čak 24 mlina; 8 u Boljunu, a 16 u Vranji. Valvasor i Petronio u 17.st. spominju veliki broj mlinova na potoku koji se od Učke slijevao prema Lupoglavu. Petronio navodi da ih je bilo 12., dok Valvasor spominje njih 10.

Podaci za 19.st. pokazuju da u 19.st. nastupila stagnacija, kako demografska tako i gospodarska. Stagnacija se očituje i u smanjenju broja mlinova. Zabilježeno ih je  10, od čega je 7 bilo u vlasništvu seljaka, a tri u vlasništvu općina; dva u Veloj Učki, jedan u Maloj Učki. U Vranji je zabilježeno postojanje 4 mlina i 6 valjaonica sukna.

U vrijeme Italije na ovom je području zabilježen samo jedan mlin, i to na Boljunščici. Politika Talijana, a zatim i napredak tehologije (mlinovi na paru i na električnu energiju) zatvaraju mlinove.

Izvor: Vodenice na području općine Lupoglav, prof.dr. Josip Šiklić, Zbornik općine Lupoglav 2005.;142-149

swirl @ 18:02 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, travanj 27, 2014Oko 1000. godine ovdje je postojala utvrda. Bila je poprilično teško osvojiva. Nalazila se na litici s tri strane okruženoj provalijom kroz koju su tekli potoci s Učke. Na zapadnoj strani, koja je bila jedina pristupačna,  nalazila se kula čiji ostaci postoje i danas. U blizini su nađeni ostaci seljačkih kuća pa se pretpostavlja da su, u slučaju opasnosti, svi stanovnici odlazili u utvrdu i tamo čekali mirnija vremena i prestanak opasnosti.

Cijela utvrda najvjerojatnije je sagrađena na mjestu antičke utvrde. Vjeruje se da je u sklopu utvrde postojala stara župna crkva no ne postoje o tome pisani dokumenti.

Kaštel je već odavno napušten te se još daleke 1700. godine spominjao samo kao ruševina.

Izvor: Osebujno mjesto austrijske Istre – Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku (Slaven Bertoša)

Na slici: pogled iz Boljuna prema Učki

swirl @ 15:42 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
subota, ožujak 29, 2014

Krajem 14.st., kada je stari kaštel pripadao obitelji Eberstein, vlasnica kaštela i cijele gospoštije bila je Anna, kći Mixa Eberstein-a. Anna je ostala udovica u svojoj 22. godini. Godine 1406. zaprosio ju je Ernest od Lobminga, ali je Anna odabrala drugog, kapetana Pazinske knežije Guntera Herberstein-a. Da stvar bude gora, upravo je Ernest od Lobminga dao zadatak Gunteru Herbersteinu da u njegovo ime zaprosi Annu.

Vjenčanje se održalo u Mayrhofenu. Druge noći od vjenčanja bila je velika oluja. Ovu je noć Ernest iskoristio, napao Mayrhofen te zarobio Annu i Guntera. Odveo ih u Štajersku gdje ih je držao u zatočeništu nekoliko mjeseci. Tek po intervenciji austrijskog nadvojvode Ernesta konačno ih je oslobodio. Za kaznu izgubio je plemićka prava, feud Eppenstein, a Gunteru Herbersteinu je morao ustupiti i gospoštiju Neuhausel u Kranjskoj.

Anna je 1409. svojeg muža Guntera proglasila nasljednikom. Umrla je 1411.,  a Gunter i službeno postaje jedinim vlasnikom kaštela. U vlasništvu njegove obitelji lupoglavski kaštel ostaje idućih 150 godina.

Izvor: Osebujno mjesto austrijske Istre – Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku (Slaven Bertoša)

Na slici: stari kaštel Lupoglava

swirl @ 18:56 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
četvrtak, ožujak 6, 2014


Skrenete li kod Lupoglava za Brest pod Učkom, ubrzo ćete s lijeve strane vidjeti groblje, a na njemu staru crkvicu Blažene Djevice Marije. Sagrađena je 1691. kada je sagrađena i lopica i zvonik visine 12 metara. A upravo je ova godina uklesana na nadvratniku. Današnji izgled crkvica je dobila prilikom obnove 1964. godine.

Crkvica se nalazi na 480 m nadmorske visine, a poviše nje, na visini od 530 m, nalaze se ruševine starog lupoglavskog kaštela.

Neki misle da je na mjestu današnje crkvice nedaka postojala crkvica koju spominju stari dokumenti pod nazivom crkve Sv. Stjepana. Zna se da je crkvica Svetog Stjepana doista i postojala blizu starog kaštela Lupoglav.

Izvor: Osebujno mjesto austrijske Istre (Slaven Bertoša) 

swirl @ 18:39 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, ožujak 27, 2011Istraživanja ovog dijela Istre, mada malobrojna, počela su još u 19.st.

Lupoglav i Boljun oduvijek su se nalazili na važnim prometnim pravcima, a njihov smještaj na povišenom omogućavao je dobru kontrolu prometnica. Sličan položaj omogućio je razvoj srednjevjekovnih kaštela Paz, Belaj, Letaj, Kožljak, Čepić, Kršan, Sv. Martin, Gradinje.

Puno dalje u prošlosti, prije nastanka naselja, ljudi su živjeli u spiljama. Nastanjenost spilja dokazana je na ovom području u nekoliko spilja Vranjske drage: u Pupičinoj peći (link), Veloj peći i Vešanskoj peći. I u blizini Bresta pod Učkom istražene su spilje Abri Šebrn i Klanjčevićeva peć.

Negdje u 2. tisućljeću p.n.e. započinje razvoj gradina koje postoje sve do rimskog osvajanja. Materijalni ostaci otkriveni su na gradinama Boljun, Pricejak i Orljak. Gradina Boljun postojala je na istom mjestu gdje se i danas nalazi Boljun. Pricejak je gradina koja je postojala blizu ulaza u tunel Učka.

Postojale su i neke gradine za koje se danas ne mogu naći materijalni ostaci. Jedna od njih je Gradac – Stara Vranja gdje je naknadno nastao srednjevjekovni kaštel. Pretpostavlja se da je na ovom mjestu nakon gradine postojala rimska postaja pod nazivom Aurania.

Literatura spominje i postojanje gradine na samom rubu klisure gdje se nalazi Brest pod Učkom. Ostale gradine bez materijalnih nalaza jesu; na putu od Poklona prema Planiku, zapadno od mjesta Semić, sjeveroistočno od mjesta Semić, malo povrh Lupoglava na mjestu gdje je u srednjem vijeku postojao stari kaštel. No za njih se definitivno zna lokacija.

Za razliku od njih lokacija nekih gradina danas nije poznata, no spominju ih stariji dokumenti i prijašnje generacije arheologa i zaljubljenika u Istru. To su: Gradac, Nessiel, Orliac te Galimbreg na visoravni gdje je Brest pod Učkom, svi smješteni na južnim padinama Učke. Nešto niže postojale su i gradine Gradina kod Boljuna (oko Boljuna postojalo je više gradina), Gradina kod Stefanići, Klis – Borut i Zvonigrad.

Izvor: Zbornik općine Lupoglav 2005; 11-21

Na slici: pogled na Učku iz Boljuna

swirl @ 15:00 |Komentiraj | Komentari: 4 | Prikaži komentare
petak, veljača 22, 2008
Već oko 1000. godine u Lupoglavu je postojao veliki kaštel. Na slici od Valvasora (slika lijevo), riječ je o trokatnom kaštelu u čijem se podnožju nalazila crkvica Sv. Stjepana (crkvica Sv. Stjepana nalazila se cca 50 metara iznad današnje crkve Sv. Marije iznad Gorenje Vasi). U njemu se nalazio njemački vazal, a glavna funkcija bila je obrana ovog važnog prometnog čvorišta. Ovog kaštela više nema, a ne zna se točno ni kada je napušten. Po slikama Valvasora zna se da je imao obrambene kule i zidine, a u kaštel se ulazilo kroz dvoje vrata. Tadašnji naziv za Lupoglav bio je Mahrenfels. Negdje u 12.st. na ovo područje dolaze Hrvati te se po prvi put spominje i naziv Lupoglav (od «lepo glav» što bi značilo «lijepo brdo»).
Današnji kaštel (koji je isto tako ruševan- link) izgradio je 1646. godine Pompeo Brigido. I on je imao 4 manje kule i zid oko kaštela, ali nikad nije imao tako jaku obrambenu ulogu kao stari kaštel. Kako je djelomično građen od kamenja starog kaštela povrh Lupoglava, ova je gradnja ubrzala nestanak starog.
Godine 1527. austrijski nadvojvoda Ferdinand ustupio je Lupoglav Petru Kružiću, poznatom po uspjesima u ratovanju s Turcima. U kaštelu je živjela njegova sestra Jelena te sin Ivan, a i sam Kružić je često dolazio. Nakon smrti Petra Kružića Lupoglav mijenja niz gospodara i konačno još jednom dolazi u ruke obitelji Kružić. Godine 1555. sin Petra Kružića, već spomenuti Ivan, opet postaje vlasnikom i djelomično obnavlja kaštel.
swirl @ 18:48 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
nedjelja, prosinac 2, 2007
Zbog zasluga u obrani od Turaka Petar Kružić, hrvatski plemić, dobiva od kralja Ferdinanda posjed u Lupoglavu (na slici ruševine kaštela u Lupoglavu iz 16.st.). U borbama po Dalmaciji Kružić je dugo uspjevao zadržati Turke od daljnjeg prodora. U jednom takvom okršaju Turci su ubili Kružića i po «dobrom starom» običaju odrubili mu glavu.
Potraga za odrubljenom glavom vraća nas ponovno u Lupoglav. Naime, godine 1541. u Lupoglavu pop Mihovil Sipa glagoljicom piše dodatak oporuci Jelene, sestre Petra Kružića. U dodatku se spominje niz stvari koje opisuju život višeg staleža u to vrijeme; nakit, odjeća, namještaj, razne stvari koje su došle u njezino vlasništvo kao ratni plijen (oružje, dva turska roba Dorut i Handžija...).
I konačno spominje se glava Petra Kružića. Jelena je Turcima platila 100 dukata i tako otkupila glavu svog brata. U otkupu je glavni akter bio Bariša Kačić koji je na konju vratio glavu u Trsat. Glava je i danas tamo, na Trsatu, pokopana u crkvi Majke Božje pokraj oltara Sv. Petra.
swirl @ 16:27 |Komentiraj | Komentari: 8 | Prikaži komentare