Moja Istra
Cvergla blog
Arhiva
Moja e-mail adresa:
Blog
subota, siječanj 13, 2018

U području pod Grimaldom nekada se nalazila granica između mletačkog i habsburškog dijela Istre. Nikada granice nisu nosile sreću niti je život uz njih bio lagan pa je tako i ova granica u prošlosti bila izrazito krvava.

Uz sam put između sela Frki i Grimalde, gdje se nalazila ta granica, nekada su postojale dvije crkvice kojih danas nema. Ispod Grimalde bila je crkvica Sv. Andrije, a druga je bila crkvica Sv. Duha, koja je službeno pripadala Kršikli.

O Svetom Duhu malo je toga poznato. Između sela Frki u smjeru Podmeje ljudi su pronalazili ostatke iz antike. Kako se vrlo često dešavalo da je na lokaciji antičkog naselja život kontinuirano trajao i kroz srednji vijek, smatra se da je ovdje postojala i ta crkvica. Tako i narodna predaja navodi da je ovdje postojala crkva, a crkva je doista i ucrtana na karti s početka 17.st. koja se čuva u Veneciji.

Oko 500 metara ispod Grimalde u smjeru Podmeje nalazila se ova druga crkvica, crkvica Sv. Andrije. Bila je to i grobljanska crkvica, vjerojatno za naselja ispod Grimalde jer je put od njih do Grimalde izuzetno strm. Crkva je navedena u dokumentima iz 17.st.

Dok je Sv. Andrija pripadao Pićanskoj biskupiji i župi u Grimaldi, te samim time i mletačkoj Istri, Sv. Duh bio je sastavni dio habsburške Istre tj. pazinske grofovije.

Sv. Duh je vjerojatno stradao u 17.st. u doba Uskočkih ratova. Sv. Andrija je, po dostupnim saznanjima preživio Uskočke ratove, a vjerojatno je napušten u 19.st.

Izvor: Franina i Jurina 2017. (tekst pod nazivom „Dvije crkve uz granicu pod Grimaldom“ napisao Ivan Milotić)

swirl @ 14:52 |Komentiraj | Komentari: 0