Moja Istra
Cvergla blog
Arhiva
Moja e-mail adresa:
Blog - listopad 2014
petak, listopad 31, 2014

Jedina je crkva u nas koja ima dva kata. Nalazi se kraj krčke katedrale.

Donja crkva ima dvije lađe, dok gornja ima tri (umjesto treće lađe kod doljnje crkve postoji vanjski put uz katedralu). Bila je posvećena Sv. Margariti. Nekada su u Sv. Margariti osuđenici na smrt prisustvovali misi. Zatim je služila kao prostor za ubiranje i skladištenje crkvene desetine. Kada se ukinula desetina početkom 19.st. i opet je služila kao skladišni prostor, a tek šesdesetih godina 20.st. postaje ponovno crkva.

Gornja crkva je Sv. Kvirin. Prvi dokument koji spominje crkvu Sv. Kvirina je onaj iz 1335. kada su stanovnici Krka dali najamninu otoka Plavnika za njezin popravak. Nekoć je između Sv. Kvirina i katedrale bio slobodan prostor. Kada se proširivala katedrala, onda su prozorčići na Sv. Kvirinu prema katedrali zatvoreni, ali je napravljen otvor koji je spajao Sv. Kvirina s katedralom. Godine 1489. Vinciguerra spominje taj otvor, ali i činjenicu da su mnoge žene slušale misu u katedrali upravo iz Sv. Kvirina.

Kada je sagrađen Sv. Kvirin crkva je bila bez zvonika. Zatim je iza sakristije bio podignut drveni zvonik. Pravi zvonik sagrađen je tek početkom 16.st. Godine 1714. grom je udario u zvonik nanijevši mu oštećenja, a do 1767. cijeli je zvonik preuređen.

Izvor: Otok Krk kroz vijekove (Mihovil Bolonić, Ivan Žic Rokov)

swirl @ 23:31 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, listopad 25, 2014

Sjevernije od Foruma, na mjestu antičke ruševine, u Nezakciju je u 5.st. sagrađena ranokršćanska dvojna crkva. Naime, slabljenjem rimske države Nezakcij postaje kasnoantičko utvrđeno naselje. Na mjestu gdje su u antici postojale terme sagrađeno je niz stambenih i gospodarskih objekata, među njima i postrojenje za preradu maslina.

Sjeverna je crkva manja, ali i starija. Arheološko istraživanje okrilo je da je imala kamenicu za relikvije i jednostavnu pravokutnu krstionicu. Bila je ukrašena podnim i zidnim mozaicima.

Južnija je crkva veća, složenije arhitekture i pretpostavlja se da je bila ključna za vjerske obrede stanovnika Nezakcija, dok je manja imala ključnu ulogu u vjerskoj poduci. Crkve su bile spojene nizom uzdužnih prostorija.

Na mjestu gdje su ostaci crkvi otkrivene su dvije željezne strelice, dodaci pregradnih zidova, ostaci ognjišta – no to su ostaci koji govore u prilog dolasku Slavena. Ostaci koji bi datirali u neko kasnije razdoblje nisu pronađeni te je to još jedan od dokaza kako je život u Nezakciju prestao dolaskom Slavena u Istru.

Slika: Fotografiran zračni snimak ostataka dvojne crkve (sastavni dio edukativnih ploča postavljenih po Nezakciju)

swirl @ 17:42 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, listopad 18, 2014

Tit Livije ostavio je zapis o postojanju Nezakcija no dugo nije uopće bilo poznato gdje se ovaj histarski grad nalazio. U 20.st. otkriven je na ovoj lokaciji spomenik caru Gordijanu III (3.st.) kojega su mu posvetili stanovnici Nezakcija (Res Publica Nesactiensium) čime je utvrđena točna lokacija Nezakcija.

Nakon pada histarskog Nezakcija u rimske ruke Nezakcij je neko vrijeme bio beznačajno naselje, u sjeni puno važnije Pule. No u doba Augusta Nezakcij poprima sva obilježja rimskog grada. Antički Nezakcij bio je u potpunosti uvrđen grad. Glavni ulaz u grad na istom je mjestu gdje i danas ulazite u Nezakcij. To su takozvana „Porta Polensis“ jer je kroz njih vodio glavni put za Pulu. Uz cestu, što je i opet tadašnji običaj, nalazila se nekropola stanovnika antičkog Nezakcija. Dok su se bogatiji ljudi pokapali odmah uz cestu i u blizini zidina, siromašniji su imali udaljenije lokacije za pokop. Većina grobova je paljevinska, no otkriveni su i kosturni grobovi. U grobovima je otkriveno niz predmeta; novčići, uljanice, staklene bočice, keramičke posude...

S unutrašnje strane zidina sagrađena je trijada hramova (najvjerojatnije hramovi Jupitera, Junone i Minerve), a ispred njih nalazio se Forum, glavni gradski trg.

 


Uz Forum nalazile su se taberne (tabernae): prostorije koje su služile poput dućana i taverni i stanovnicima omogućavale opskrbu, jelo i piće u samom centru naselja.

Sjevernije od Foruma nalazilo se kupalište, terme. Imale su veći dio za muškarce i manji dio za žene, te su bile tipične za sve rimske gradove; sadržavale su frigidarij (s hladnom vodom) te tepidarij i kaldarij (s mlakom i vrućom vodom). Uz njih je bila cisterna koja je opskrbljivala terme, ali i cijelo naselje vodom, te sastavne prostorije koje su i inače bile nezaobilazan dio termi.

Na lokaciji su okriveni ostaci niza kuća, od kojih su neke očito pripadale i vrlo bogatim ljudima jer su sadržavale vlastitu cisternu i kupaonicu. 

Slike: lijevo - današnji ostaci trijade hramova slikani iz zraka, desno - rekonstrukcija izgleda hramova, oboje slikano s edukativnih panela u Nezakciju

swirl @ 12:48 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, listopad 10, 2014

O strašnom osvajanju Nezakcija, smrti histarskog kralja Epulona i mnogih stanovnika Nezakcija, te pobjedi Rimljana nad Histrima zapis je ostavio Tit Livije.

Liv. 41,11... Junije i Manlije počeli su svom silom napadati gradinu Nezakcij u koju su se bili sklonili prvaci Histra i sam njihov kralj Epulon. Onamo je Klaudije doveo dvije nove legije, a staru je vojsku s njenim vođama poslao kući. Podsjeo je gradinu i stao jurišati  na nju bojnim štitovima; rijeku pak, koja je tekla uza zidine i koja je ne samo priječila napadače nego i Histre opskrbljivala vodom, svrnuo je nakon mnogo dana teškog truda u novo korito i skrenuo joj tok. To čudo s odsijecanjem od vode prestravilo je barbare; no ni tada nisu pomišljali na mir nego su stali ubijati svoje žene i djecu, a da bi i neprijatelji vidjeli to gnjusno nedjelo, klali su ih otvorenom na zidinama i odande ih strmoglavljali. Usred zapomaganja žena i djece i tog neizrecivog pokolja vojnici se popnu preko zidina i uđu u gradinu. Buku njezina zauzeća shvatio je kralj po preplašenim kricima onih koji su bježali; zario je sam sebi mač u prsa, da ga ne zarobe živa; ostali su zarobljeni ili pobijeni. Još su dva grada zauzeta na juriš i razorena – Mutila i Faverija. Plijen je bio veći negoli je bilo očekivati od toga siromašnog svijeta, i sav je prepušten vojnicima. Pet tisuća šest stotina trideset i dvije glave prodane su u roblje. Kolovođe rata išibane su i poslane pod sjekiru. Nakon razaranja onih triju gradova i kraljeve smrti sva je Istra smirena, sva su plemena sa svih strana predala taoce i priznala rimsko gospodstvo.

Tit Livije (Od osnutka Grada)   

Slika: gravura Giuseppea Riegera iz 1863. koja prikazuje pad Nezakcija (fotografija reprodukcije izložene u malenom Muzeju u Nezakciju)

swirl @ 22:11 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
ponedjeljak, listopad 6, 2014

Sredozemna medjedica (Monachus monachus) strogo je zaštićena vrsta zbog svoje malobrojnosti. Endem je Sredozemnog mora, a pretpostavlja se da ih je ukupno oko 600. Može narasti do 3,5 m u dužinu, a imati i do 350 kg. Od 2005. često se viđa u moru kraj Rta Kamenjak, ali voli zaplivati i kraj Pule, pa i osunčati se na pulskim plažama. Zakon o zaštiti prirode RH strogo navodi kako se potrebno ponašati ukoliko je vidite u blizini. Ne smijete joj se približavati, uznemiravati je, skakati za njom u more, ulaziti u spilju ukoliko je unutra. Ukoliko je vidite u blizini vaše barke, motor treba ugasiti i pričekati da se udalji. Vidite li je dok ronite, potrebno je polagano se udaljiti. Preporučuje se ne prilaziti joj na manju blizinu od 50 m, a i ukoliko vas dijeli ova blizina potrebno je ne raditi nagle pokrete, nego se smireno i polagano udaljiti i pustiti životinju na miru. Toliko joj dugujemo, sami smo doveli do njezine malobrojnosti.

Krši li se zakon, predviđene su kazne od 7.000,00 do 200.000,00 kn.

Na žalost, nisam je sama vidjela, fotografirala sam sliku s edukativnog panoa na Rtu Kamenjak

swirl @ 11:45 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare